Kierunki

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (klasa 7 i 8)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (wszystkie semestry)
 • Policealna Szkoła Zawodowa z kierunkami medycznymi:
  • technik informatyk
  • technik optyk
  • technik archiwista
  • asystent osoby niepełnosprawnej
  • opiekunka środowiskowa
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • technik administracji
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • florysta
  • technik rachunkowości
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik usług kosmetycznych
  • technik weterynarii
  • opiekun medyczny
  • technik masażysta
  • terapeuta zajęciowy
  • opiekunka dziecięca
  • asystentka stomatologiczna
  • higienistka stomatologiczna

 • Kursy kwalifikacyjne i zawodowe
  • technik rolnik
  • technik mechanik
  • technik elektryk
  • technik logistyk
  • technik mechatronik
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik usług fryzjerskich
  • opiekun medyczny
  • florysta
  • kucharz
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Szkolenia krótkie
  • kursy kosmetyczne
  • CorelDraw
  • kasa fiskalna.